Actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil

Us informem de la taula d'actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil per a tallers de reparació de vehicles segons l'índex de preu al consum (IPC). Any 2014

1. Tallers de reparació de vehicles

  • Fins a 10 treballadors.........271.697,15
  • Més de 10 treballadors.......543.393,85

2. Entitats i tallers autoritzats per a la instal.lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles............................................73.877,00

3. Centres tècnics autoritzats per a la instal.lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals

.........................................................73.877,00

Compartir
FaceBook  Twitter