• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies renovables, MOVALT

20171130 MOVALT

Us informem que s'ha publicat avui al B.O.E la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies renovables, MOVALT.

El dilluns 4 de desembre s'habilitarà l'aplicació per tal que els punts de venda es puguin donar d'alta o actualitzar els seus certificats, no obstant això l'11 de desembre s'habilitarà l'aplicació per tal de tramitar les sol·licituds.

Les principals novetats són:

•No podran ser beneficiaris de les ajudes del Pla MOVALT Vehicles els punts de venda de vehicles ni els concessionaris l'epígraf dels quals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques sigui 615.1 o 654.1.
•En les adquisicions directes de vehicles o mitjançant operacions de finançament per lísing financer, s'entén per beneficiari, a l'efecte d'aquesta resolució, l'adquirent que ha de constar com a titular de la matriculació registrada en el Registre Oficial de Vehicles de la Direcció general de trànsit.
•En les adquisicions mitjançant operacions de finançament d'arrendament per rènting per a vehicles, el beneficiari serà l'arrendatari del contracte de rènting.
•Per poder realitzar una operació que s'aculli a l'ajuda, cal tenir prèviament una reserva en l'aplicació informàtica.

Podeu consultar les publicacions i les resolucions:
•La publicació del B.O.E
La resolució de la convocatòria

Compartir
FaceBook  Twitter