Es simplifica el procés per a l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat ambiental

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és unsistema d'etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica productes o serveis que compleixen determinats criteris ambientals més enllà de la normativa vigent d'aplicació i que, per tant, tenen una afectació menor sobre el medi ambient.

Els tallers de vehicles que compleixen determinats criteris ambientals poden sol·licitar l'obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, òrgan competent a Catalunya, s'ha promogut la simplificació dels tràmits per a l'obtenció del Distintiu eliminant l'obligatorietat que una entitat acreditada verifiqui el compliment dels
criteris reduint, d'aquesta manera, els costos associats a la tramitació.

Per altra banda, recentment s'ha creat una nova categoria del Distintiu adreçada a flotes de vehicles que valora el fet que el manteniment del vehicle es porti a terme en tallers que disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

Podeu obtenir més informació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a tallers de vehicles clicant a www.gencat.cat/territori/distintiuambiental

Compartir
FaceBook  Twitter