• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Es publica la nova Llei Reguladora dels Residus

S'ha aprovat la nova Llei, i aquesta reforça i manté la Regeneració de residus com a única solució per a l'oli usat de Catalunya. D'aquesta manera els recollidors han de garantir al productor, que l'oli usat recollit anirà a una planta de Regeneració. L'ús d'oli com a combustible continua completament prohibit pels efectes devastadors sobre el medi.

La nova Llei 2/2014 del 27 de gener de 2014 modifica el text refós de la Llei Reguladora dels Residus, afegint el nou apartat 5 a l'article 26 en relació a la Regeneració dels olis industrials usats a Catalunya:

"5. Els olis industrials usats, generats a Catalunya, s'han de tractar, exclusivament, per la via de llur regeneració, fent ús de les millors tècniques disponibles"

Per tant la Generalitat i l'Agència de Residus de Catalunya, ratifiquen l'obligació de regenerar tot l'oli usat que es produeix a Catalunya. Els productors d'oli usat com tallers i plantes industrials hauran de certificar que el gestor que els hi recull l'oli usat el portarà a una planta de Regeneració.

Aques procès no ha canviat, com fins ara la responsabilitat legal del taller o Indústria sobre el seu oli usat no acaba amb l'entrega a un recollidor autoritzat, sinó que finalitza amb el seu tractament a una planta de Regeneració autoritzada.

Qualsevol dubte podeu trucar a la secretària del Gremi al telèfon 937361103

 

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

El Govern prorroga el Plan PIVE amb 175 milions d'euros

El Plan PIVE tindrà una nova pròrroga.

El Govern ha anunciat que donarà 175 milions d'euros al Pla PIVE 5 per al 2014. Com en els anteriors, es podran beneficiar tots aquells que desitgin renovar el seu vehicle usat, sempre que responguin als requisits demanats.

Si voleu anar a la font de la informació, us adrecem a l'article

Compartir
FaceBook  Twitter  

Nou impost sobre els Gasos Fluorats 2014

El dilluns 30 de desembre 2013 el Ministeri d'Hisenda i Administració Públiques va publicar el Reial Decret 1042/2013 on s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte hivernacle. Suposa el desenvolupament reglamentari de la Llei 16/2013 que, en el seu article 5, crea un nou impost sobre aquests des del dia 1 de gener de 2014.

El Reial Decret defineix als tallers com a consumidors finals, i els converteix en transmissors de l'Impost. D'aquesta manera, quan compren el GAS 134 destinat a la càrrega de l'aire acondicionat, se'ls cobrarà un impost que deuran repercutir al client final en la factura.

Per tant, la informació que els tallers deuran reflectir en la factura emesa al client final serà:

 • Quantitat en càrrega, expressat en Quilograms
 • Efígraf corresponent, segons normativa al Gas 134ª seria l'epígraf 1.8
 • Import de l'Impost soportat: durant el 2014 serà de 8,58 €/Kg

 

Compartir
FaceBook  Twitter