• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informació sobre el dret de retenció del vehicle en cas d’impagament de la factura

Al Codi de Consum de Catalunya, a l'article 252.3 en el seu apartat f) s'estableix que si per la prestació d’un servei s’ha de dipositar un bé, és obligació lliurar a la persona dipositant un resguard que com a mínim hi consti el termini en el qual prescriu el dret a recuperar el bé.

Per aquest concepte es fa constar als pressupostos i ordres de reparació, que si transcorregut un temps (tres anys) no ha retirat el vehicle passarà a ser propietat del taller.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 110 de 110