Recordatori: Mesures preventives en l'ús d'aparells d'elevació de vehicles

Us recordem les mesures preventives i la importància de revisar els aparells d'elevació de vehicles de dues columnes, des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial ens han fet arribar un seguit de mesures preventives a tenir present:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Etiqueta Europea per a pneumàtics

pneumàtics100pxUs recordem que, tal com especifica el Reglament Europeu 1222/2009, tots els pneumàtics han d'anar identificats per part del fabricant, amb una etiqueta informativa on mostri l'eficiència energètica, seguretat amb la capacitat de frenada en mullat i en sorolls ambientals.

D'altra banda els venedors han d'informar els seus clients d'aquestes especificacions a totes les promocions que facin de la venda ja siguin impreses, per internet. També cal fer constar a les factures aquestes especificacions.

Heu de tenir present l'excepció de la norma, que no s'aplica a neumàtics recauxutats, de recanvi d'ús temporal (tipus T) i en aquells que el seu índex de velocitat sigui inferior a 80 quilòmetres-hora.

A part de les indicacions pròpies del reglament, és important informar els clients de la seguretat, comportament en sec, aquaplaning, manteniment dels pneumàtics, correcte inflat, control de desgast, etc.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Consells a l'hora de llogar un taller mecànic

Tot apunta que és més senzill llogar un negoci que ja estigui en funcionament que posar-lo en marxa partint de zero. Tot i això, s'ha de tenir en compte que quan es lloga un taller s'assumeix tota la responsabilitat de la seva activitat independentment de qui en sigui el propietari. Per tant, és necessari canviar-ne la seva titularitat a tots els organismes competents. També cal tenir en compte altres aspectes que es detallen a continuació:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

El taller ha de tenir inscrites correctament totes les activitats que desenvolupa

placa industria 150px

Des del Gremi us recomanem que comproveu si teniu inscrites correctament al RASIC totes les branques que desenvolupeu al taller, és a dir MECÀNICA, ELECTRICITAT, CARROSSERIA I/O PINTURA, així com les especialitats de MOTOCICLETES I PNEUMÀTICS.

Recentment hem detectat que augmenten els casos de tallers que realitzen branques que no tenen comunicades al permís d'Indústria. Aquest fet, davant d'una inspecció d'Indústria o bé del Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) podria implicar una sanció. 

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

La recollida d'oli usat ha de ser gratuïta

Des de fa ja uns anys els fabricants d'oli cobren, en el moment de la compra d'oli, la gestió de la recollida i el tractament de l'oli usat. Aquest import cal repercutir-lo al client final en factura. Aquest fet provoca que la recollida i tractament de l'oli usat esdevingui gratuïta per al taller. 

Per tant i, arran d'algunes notícies que s'han publicat recentment als mitjans de comunicació del sector, us recordem que el procés de recollida d'oli usat ha de tenir un caràcter universal i gratuït sense que suposi cap cost afegit per als professionals del sector. 

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 10