• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tenim les peces. Tu ets la clau.

Sovint les companyies asseguradores imposen algunes condicions als seus assegurats que poden lesionar els seus interessos, és per aquest motiu que volem recordar a l'automobilista quins són els seus drets davant les companyies asseguradores d'acord a la normativa vigent.

 • L'assegurat té dret a la lliure elecció del taller on vol reparar els seus vehicles. És il·legal qualsevol restricció i/o limitació d'aquest dret.
 • L'assegurat té dret a una correcta valoració del sinistre i a que la companyia li faciliti tota la informació de la valoració. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a la reparació del seu vehicle i, si s'escau, a la seva substitució. La indeminització no es redueix al valor venal. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a l'ús de recanvi original en la reparació del vehicle.
 • L'assegurat té dret a ser indemnitzat per danys propis abans dels 40 dies d'haver-se declarat el sinistre. 
 • L'assegurat té dret a una còpia de la pòlissa amb totes les clàusules limitadores de drets en lletra destacada,
 • L'assegurat té dret a conèixer qualsevol acord al qual hagi arribat la seva asseguradora amb tercers, que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa, sobretot pel que fa a la indemnització. 
 • Si l'assegurat té contractada la defensa jurídica, en cas de col·lisió amb un altre vehicle assegurat per la seva mateixa asseguradora, té dret a triar un advocat i procurador diferent al de la companyia per a la seva defensa i aquestes despeses van a càrrec de l'asseguradora. 
 • L'assegurat té dret a conèixer el domicili de la seva asseguradora i la seva adreça postal per exercir els seus drets d'informació i/o de reclamació.
 • L'assegurat té dret a informar-se i a presentar la seva reclamació a la Dirección General de Seguros (Paseo de la Castellana, 44 · 28046 Madrid. Tel. 913397000  o bé al web http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp.

Davant de qualsevol discrepància amb la companyia asseguradora, consulta al teu taller de confiança com pots defensar els teus drets. 

Compartir
FaceBook  Twitter