• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Modificació en els tràmits per donar de baixa els vehicles industrials

baixa vehicle industrial.400.1

Us informem que, a partir de l'1 de Juny, per a la tramitació de baixa dels vehicles industrials serà obligatori lliurar el vehicle industrial en un centre de tractament autoritzat (CAT).

El procediment a seguir per realitzar la baixa serà el següent: 

 •  Lliurar el vehicle en un Cat.Presentar en el CAT.
 • Presentar en el CAT la sol·licitud de baixa signada pel titular o el propietari juntament amb una declaració jurada que es pot disposar del vehicle.
 • DNI o representació.
 • Permís de circulació.
 • Targeta d'inspecció tècnica. 

El centre de tractament autoritzat, comprovarà telemàticament en el Registre de Vehicles, les càrregues administratives o les multes pendents i s'encarregarà, si tot està correcte, d'informar a la Prefectura provincial de trànsit la sol·licitud de baixa.

Finalment la Prefectura provincial de trànsit és la responsable d'anotar la baixa definitiva, d'emetre el certificat acreditatiu o comunicar les incidències, si n'hi ha, al CAT, qui a la vegada l'hi farà arribar al sol·licitant.

En el cas que hi hagi incidències, el sol·licitant haurà de fer les gestions necessàries per corregir-les i posteriorment tornar a sol·licitar la baixa.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Nous tipus impositius Gasos Fluorats d'efecte Hivernacle 2017

flourats

Us informem que des de l'1 de gener del 2017 i segons el previst en la Llei 16/2013 de l'Import sobre els gasos Fluorats, es passarà a tributar pel 100% del tipus originàriament calculat, en lloc del 66% aplicat en el 2016.

Us recordem que els tallers de reparació de vehicles (amb excepció dels ferrocarrils, aeronaus o embarcacions) sou consumidors finals quan disposeu únicament del certificat per a manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kilograms, que utilitzin gasos fluorats i estiguin destinats al confort tèrmic de persones en vehicles; per tant pagueu l'impost a la compra del gas i el podeu repercutir al client final a la factura. 

  TARIFES 2017

   GAS FLOURATS R134a

   26,00€/kg

Compartir
FaceBook  Twitter  

Etiqueta Europea per a pneumàtics

pneumàtics100pxUs recordem que, tal com especifica el Reglament Europeu 1222/2009, tots els pneumàtics han d'anar identificats per part del fabricant, amb una etiqueta informativa on mostri l'eficiència energètica, seguretat amb la capacitat de frenada en mullat i en sorolls ambientals.

D'altra banda els venedors han d'informar els seus clients d'aquestes especificacions a totes les promocions que facin de la venda ja siguin impreses, per internet. També cal fer constar a les factures aquestes especificacions.

Heu de tenir present l'excepció de la norma, que no s'aplica a neumàtics recauxutats, de recanvi d'ús temporal (tipus T) i en aquells que el seu índex de velocitat sigui inferior a 80 quilòmetres-hora.

A part de les indicacions pròpies del reglament, és important informar els clients de la seguretat, comportament en sec, aquaplaning, manteniment dels pneumàtics, correcte inflat, control de desgast, etc.

Compartir
FaceBook  Twitter