• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Curs de sistemes frigorífics fluorats pel confort tèrmic de persones en vehicles

Com ja sabeu per poder desenvolupar determinades activitats relacionades amb gasos fluorats és necessari disposar d'un certificat personal, que es pot obtenir mitjançant l'acreditació d'una titulació en un centre acreditat, per això tenim intenció d'organitzar des del Gremi de Tallers un curs dirigit al personal que vulgui obtenir el certificat per a la instal.lació, manteniment o revisió i manipulació de gasos de sistemes frigorífics destinats al confort tèrmic de persones. L'hem planificat pel setembre i en concret el temari és de:

Sistemes frigorífics fluorats pel confort tèrmic de persones

El curs tindrà una durada de 40 hores i va adreçat a professionals del sector de l'automoció, que manipulin gasos fluorats i equips basats en gasos fluorats.

S'acreditarà un diploma d'assistència.

Les places són limitades i el preu aproximat és 500€. Aquesta formació la podeu bonificar.

Teniu temps d'apuntar-vos fins el 19 de juliol.

Per apuntarvos podeu trucar al numero de telèfon 937361103 i demanar per l'Eva Moreno.

O bé enviar un correu al This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Explicitar la garantia en les factures

Arran d'una Inspecció Informativa a un dels socis del Gremi, us recomanem canviar el peu de l'escrit de la factura que fa referència a la garantia dels serveis.

Per tant aconsellem que en el peu de les factures a partir d'ara, poseu aquest text que està tret directament del Real Decret 298/1993 de la Generalitat, concretament l'article 16-2.

S'estableix com a període de garantia mínima obligatòria el de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de dos mil quilòmetres. Tot això s'entèn sens perjudici del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran.

Aquest canvi ve motivat per complir amb la Llei 22-2010, del Codi de Consum de Catalunya, a l'article 251-3 el punt 7 la lletra e), on s'expliciten les obligacions pel que fa a aquest tema.

Article251-3. Obligacions per a tot tipus de serveis

Punt 7. Els empresaris que ofereixen o prestin qualsevol tipus de servei o que en facin publicitat han d'estendre i lliurar, un cop finalitzat i pagat el servei, una factura, un tiquet o un justificant de pagament, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal:

e) La indicació del temps de garantia, si escau

 

Qualsevol dubte sobre el tema us podeu adreçar al Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils i Comarca i demanar per l'Eva Moreno.

telf: 937361103

correu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

A les vacances d'estiu, que el teu vehicle no sigui un problema

 

Desconnecta't!

A les vacances d'estiu, que el teu vehicle no sigui un problema.

Amb l'arribada de l'estiu, des del Gremi s'ha decidit tornar a posar en marxa la campanya dirigida als vostres clients per recordar-los la importància de fer un manteniment adequat del vehicle per evitar una averia.

Aquestes són les vacances més llargues que fem durant l'any, és quan aprofitem per  realitzar els trajectes més llargs i per això és del tot necessari que els cotxes estiguin a punt.

Com ja sabeu en els materials de la campanya, es recorda als usuaris que tenen dret a decidir on reparar el seu vehicle davant d'un sinistre, i que és molt aconsellable comprovar que el taller disposa de la placa distintiu a la façana amb el número d'autorització d'indústria.

En breu rebreu per correu postal els materials de la campanya.

Desconnecta't

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter