• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

El Ministerio i l’Agència de Residus de Catalunya eximeixen als productors de residus perillosos de presentar la Memòria Anual (DARIp)

T'informem que el Ministeri ha emès una nota informativa davant  la inquietud de diferents sectors de petits productors de residus, entre ells els tallers d'automoció, sobre la presentació de la Memòria Anual de Residus. 

 

La nota informativa aclareix que els tallers que ja hagin presentat la documentació de trasllat de residus pertinent de forma telemàtica a través el Sistema Documental de Residus (SDR), en el cas de Catalunya, no cal tornar-la a presentar.

 

Per tant, quedaran alliberades de presentar la declaració/memòria anual, perquè suposaria una duplicitat perquè, com productors de residus, declaren al llarg de l’any la seva gestió a través de la plataforma electrònica catalana SDR omplint, principalment:  

 

  • Notificacions Prèvies (NP), a Catalunya Fitxes d’Acceptació (FA): abans del transport del residu.
  • Fulls de Seguiment (FS), Full de Seguiment Itinerant o Document d’identificació (DI): que acompanya al transport del residu.

 

Compartir
FaceBook  Twitter