• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Model de carta protesta de l'usuari a la seva asseguradora quan la companyia tracta de canviar de taller

Una pràctica denunciable de l'assegurança

Tractar de condicionar la lliure voluntat del client per escollir el taller on peritar o reparar els danys, és una pràctica denunciable.

L'article 18 de la Llei de Contracte de l'Assegurança, diu que " Quan la natura de l'assegurança ho permeti i l'assegurat ho consenteixi, la companyia pot substituir la seva obligació d'indemnització per la repació o reposició de l'objecte sinistrat"

L'obligació de la indemnització NO es pot fer renunciar expressament abans de cada accident, en la pòlissa hauria de  constar en lletra destacada de la resta i signada per l'assegurat, i menys  encara es renunciable si es tracta de danys o perjudicis causats per un tercer ja que existeix una responsabilitat extracontractual, com en els accidents de circulació.

Us adjuntem un model de carta de denúncia de l'usuari a la seva assegurança quan la companyia tracta de canviar de taller

Compartir
FaceBook  Twitter  

Gestor de Residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya

Us recordem que amb la nova llei 2/2014 del 27 de gener 2014, es modifica el text refós de la Llei Reguladora de Residus, afegint el nou apartat 5 a l'article 26 en relació a la Regeneració dels olis industrials usats a Catalunya.

5. Els olis industrials usats, generats a Catalunya, s'han de tractar, exclusivament, per la via de llur regeneració, fent ús de les millors tècniques disponibles.

Per tant aquest procés no ha canviat, com fins ara la responsabilitat legal o Industrial sobre el seu oli usat no acaba amb l'entrega a un recollidor autoritzat, sinó que finalitza amb el seu tractament en una planta de Regeneració autoritzada.

És molt important que us assegureu que el gestor de residus que utilitzeu estigui autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Podeu comprovar-ho a través d'aquest enllaç

Compartir
FaceBook  Twitter  

PIMA AIRE 3

Us informem del Reial Decret 128/2014, del 28 de febrer, en el qual es regula la concessió directa d'Ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient " PIMA AIRE 3", per a l'adquisició de vehicles comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedals assistits amb motor elèctric, publicat en el BOE.

Pots tenir més informació addicional en el següent enllaç

Us adjuntem en pdf el reial decret

Compartir
FaceBook  Twitter