• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ampliació de la Garantia de Reparacions a 6 mesos sense limitar-la als kilòmetres

Després de la derogació del Decret català 298/93 de tallers, el passat 29 de novembre de 2023, l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat (ACC) interpreta que: 

 

 • No s’apliqui el Reial decret estatal de tallers 1457/1986, anterior al decret català.
 • Per tant, aplica el Codi de Consum de Catalunya que estableix un període de garantia general de 6 mesos a qualsevol servei prestat a un consumidor, sense tenir en compte el pacte entre les parts o els quilòmetres recorreguts després de la reparació, per exemple.

 

 • Cal estipular a les ordres de reparació, pressupost i factures el nou termini de 6 mesos de garantia. Si rebeu una acta d’inspecció, per aquest assumpte, poseu-vos en contacte amb nosaltres immediatament.

 

 •  L’ACC no preveu fer cap norma específica per a tallers catalans i proposa elaborar un Codi de Bones Pràctiques per als tallers i exposa la condició que tots els tallers se sotmetin a les Juntes Arbitrals, és a dir, que no puguin accedir al control judicial en casos de reclamacions de consumidors.

 

Situació actual

 

Des de la FECATRA, de la qual el Gremi de Terrassa hi forma part, procedirem a presentar un informe jurídic propi per intentar revertir una situació que genera, a tots els tallers de Catalunya, unes obligacions que no es donen a cap altra comunitat autònoma.

 

L’Agència té la capacitat d’obrir expedient sancionador, davant qualsevol denúncia, per tant, ens veiem obligats a recomanar-vos, que actualitzeu el text referent a la garantia, i que el taller ho incorporeu a les seves factures, pressupost i fulls d’encàrrec.

 

Proposem el següent a d’acord amb la interpretació jurídica de la FECATRA atenen l’actual situació després del criteri interpretatiu de l’ACC. Per tant, es tracta d’una proposta de la qual no podem descartar interpretacions en contra per part dels serveis d’inspecció de consum:

 

 • Aquesta reparació està garantida per 6 mesos (aplicable només als consumidors i usuaris).
 •  Per als no consumidors i usuaris, aquesta reparació està garantida per 3 mesos, tret de vehicles industrials que és de 15 dies i, en qualsevol cas, es considerarà extingida si el vehicle ha recorregut més de 2.000 km (art. 16 RD 1457/1986). 
 • Tot això s’entén sense perjudici del fet que les peces noves subministrades pel taller en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini fixat per la normativa de Consum. 
 •  Per les peces reacondicionades o de 2a mà subministrades pel taller, es donarà 1 any de garantia; aplicable només als consumidors i usuaris. *Tot plegat, excepte el material de desgast que ho està, per la seva naturalesa, segons el quilometratge i l'ús indicat pel fabricant*.
 •  Els no consumidors i usuaris se sotmeten a l’acord de les parts i, subsidiàriament, a la regulació civil de l’arrendament d’obra.

 

Per a més informació consulta amb l'assessor de consum, Alfons Conesa

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Padró provisional 2023 | Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

La Generalitat de Catalunya ha publicat recentment el padró corresponent a l'any 2023 de l'Impost sobre emissions de diòxid de carboni (CO2) per a vehicles de tracció mecànica.

Et recomanem revisar detingudament les dades i, en cas de trobar-hi alguna incorrecció, tens l'oportunitat de presentar reclamacions o al·legacions.

Cal tenir en compte les següents dates importants:

 • Publicació del padró provisional de l'exercici 2023: 1 de maig de 2024.
 • Publicació del padró definitiu de l'exercici 2023: 1 de setembre de 2024.

Pel que fa al pagament de l'impost, et facilitem la següent informació:

 1. Si has optat per domiciliar el pagament, aquest s'efectuarà el 20 de novembre de 2024, sempre que la domiciliació es realitzi abans del 15 de juliol de 2024.
 2. En cas que no hagis domiciliat el pagament, a partir de l'1 de setembre de 2024, data de publicació del padró definitiu, podreu efectuar el pagament a través de la consulta del padró.
Per accedir al padró provisional d'aquest impost, podeu consultar-lo aquí 
 

A més, volem recordar-te que tens el dret de presentar al·legacions en cas que detecteu errors o discrepàncies en les vostres dades. El termini per a presentar aquestes al·legacions s'estén fins al 6 de juny de 2024, utilitzant la plataforma de consulta del padró.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Tallers en traspàs maig 2024

 Et fem arribar un recull dels tallers de la zona que es troben en situació de traspàs:

 

 

Recorda que, si vols vendre o comprar maquinària vendre o adquirir un nou negoci, etc., també ens pots fer saber, ho comunicarem a tots els agremiats mitjançant un correu electrònic.

 

Compartir
FaceBook  Twitter