• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zona de Baixes Emissions (ZBE) Terrassa

A principis del 2024, entrarà en funcionament la Baixes Emissions (ZBE) de Terrassa en resposta als episodis de contaminació per NO2. A partir de l'1 de maig del 2025, aquesta iniciativa passarà a ser permanent, aplicant-se de dilluns a divendres durant els dies laborables, entre les 7h i les 20h.

La posada en marxa de la ZBE implica una restricció significativa de la circulació dels vehicles que no disposen de distintiu ambiental de la DGT, ja que aquests són considerats els més contaminants. Malgrat això, es preveuen casos excepcionals, categoritzats en tres tipologies: exempcions (de caràcter permanent), moratòries (de durada determinada però continuada) i autoritzacions (temporals i diàries). Aquestes excepcions consideraran diverses situacions, com ara la presència de persones amb mobilitat reduïda, vehicles especials, famílies amb ingressos limitats, entre d'altres.

L'Ajuntament ha detectat 20 tallers que es troben dins de la ZBE, però considera que no els implicarà cap impacte econòmic donat que poden sol·licitar una autorització temporal per accedir i circular de forma esporàdica en atenció i servei que presten.

Si formeu part d'aquest grup i voleu més informació informeu-nos-ho

Fins al pròxim dia 21 de desembre de 2023 (inclòs) està obert el període d'exposició pública per presentar al·legacions, després que el Ple Municipal ordinari del mes d'octubre aprovés inicialment la nova Ordenança.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Desafiaments dels Tallers de Reparació de Vehicles

 El món dels tallers de reparació de vehicles enfronta diversos desafiaments que impacten directament en la seva activitat. A continuació, destaquem els més rellevants:
 

Problemes del Sector

 • Els tallers de reparació de vehicles, com a part de la indústria del sector metall, es veuen afectats per la manca de professionals i pràctiques inadequades de certes companyies, la qual cosa pot conduir al declivi del sector. 
Factors que afecten l'activitat
 
 • A part dels augments en els costos energètics i la manca o retard en la recepció de peces de recanvi, hi ha altres factors externs a l'activitat que interfereixen amb la tasca diària de manteniment i reparació de vehicles de tota mena.
Garantia de seguretat viària
 
 • Els tallers es dediquen a manteniments preventius i a reparar avaries de diversos components per garantir la seguretat viària, prevenint accidents de trànsit i minimitzant els riscos de lesions en els desplaçaments de les persones.

Ciutadania i desplaçaments:

 • Amb un elevat nombre de desplaçaments diaris, és vital assegurar un adequat manteniment i reparació dels vehicles, ja que aquest és majoritàriament privat (41,3%) en comparació amb el transport públic (15,4%).

Necessitat de personal qualificat:

 
 • És crucial disposar de personal qualificat en els tallers, especialment davant dels nous models de mobilitat que ja es veuen a les carreteres. La formació contínua és essencial per mantenir-se actualitzat.

Manca de Mà d'Obra:

 • Malgrat la demanda de feina, els tallers experimenten una manca de mà d'obra qualificada. És desconcertant que, tot i la necessitat de treballadors, alguns no considerin el sector com una opció laboral de futur.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Modificació a Digital Paint

T'informem que recent s'ha modificat el barem, la qual, tot i no resoldre completament les diferències de criteri amb les patronals de taller, representa avenços que demostra un canvi entre les dues parts. Els aspectes més rellevants d'aquest acord passen per:
 
Modificació del Barem Digital Paint
 • El sistema ara assigna un valor de l'1% quan la superfície total per peça danyada és inferior a aquest percentatge.
 • Aquest canvi va entrar en vigor el 23/11/2023

Acord per a un estudi nacional:

 • S'ha acordat realitzar un estudi als tallers per analitzar els peritatges fets el 2023 amb Digital Paint i comparar-les amb l'antic barem CESVIMAP.

Demanda de les patronals:

 • La modificació és una de les primeres demandes de les associacions de tallers davant de MAPFRE i CESVIMAP, especialment en matèria de temps i materials de pintura.

Reunions entre patronals i MAPFRE/CESVIMAP:

 • En els últims mesos, les associacions de tallers han mantingut diverses reunions amb MAPFRE i CESVIMAP per abordar qüestions sobre la situació dels tallers de carrosseria i el mercat assegurador.

Dificultats abordades pel barem de pintura Digital Paint:

 • S'ha millorat la valoració dels danys de petites dimensions.
 • Malgrat els avenços, les patronals consideren que no es resolen totalment les discrepàncies amb el barem, especialment pel que fa a la valoració adequada de materials i hores de pintura.

Increment en els materials de pintura:

 • MAPFRE ha informat d'un increment del 6-7% en els materials de pintura, que no cobreix totalment els augments experimentats l'any anterior.

Necessitat de transparència:

 • Es destaca la necessitat d'incrementar la transparència, amb detallades intervencions i preus, i es preveu treballar en accions de formació per conèixer millor el barem.

Col·laboració futura:

 • Tot i no considerar suficient la correcció de l'eina, totes les parts han acordat seguir treballant conjuntament, amb l'estudi nacional com a pas següent.

Confiança en el diàleg:

 • CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO, GANVAM, APROTALLERES i MAPFRE confien que el diàleg actual permetrà abordar les qüestions pendents i aportar solucions per al sector.
Compartir
FaceBook  Twitter