• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Documentació obligatòria davant una auditoria de la Subdirecció General de Seguretat Industrial

Us recordem tota documentació que heu de tenir al vostre taller davant una auditoria administrativa de la Subdirecció General de Seguretat Industrial per poder dur a terme l'activitat.

 Durant la inspecció us demanaran la següent documentació:

 

Requisits d'empresa:

 

 • Placa del registre industrial col·locada amb visibilitat a la façana del taller on es faci constar el número d'indústria i les branques (mecànica, electricitat, carrosseria i/o pintura) i/o les especialitats (diagnosi, pneumàtics i/o motocicletes) del taller i que corresponen amb el Registre Industrial RASIC.
 • Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil professional vigent (per a l'any 2022 de  284.093 € fins a 10 treballadors i de 568.185,495 € per a tallers amb més de 10 treballadors).
 • Justificant de pagament anual d'aquesta pòlissa.
 • Documents acreditatius de les autoritzacions i revisions actualitzades de la instal·lació elèctrica i de la instal·lació d'equips a pressió (compressors).
 • Autorització escrita del fabricant nacional, o del representant legal del fabricant estranger, en el cas que es tracti d'un taller oficial de marca. En cas de no tractar-se de taller oficial cal que l'empresa ho declari explícitament.

 

Requisits personals:

 

 • Acreditació de la competència professional de responsable tècnic.
 • Certificat personal de gasos fluorats de qui el disposi. En cas de no efectuar-se aquesta activitat cal que l'empresa ho declari explícitament.
 • Contracte laboral del responsable del taller (si és un treballador assalariat).
 • Certificat d'alta a la Seguretat Social del responsable de taller (sigui assalariat o autònom en el cas que sigui el titular de l'activitat o bé un soci).
 • Si el responsable de taller és autònom: acta de constitució de l'empresa, en el cas que aquesta sigui personal jurídica.

 

 Qualsevol dubte o suggerència podeu posar-vos en contacte amb la Secretària del Gremi,  Maite Pérez, al telèfon 937361103 o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Ampliació del termini de validesa de la ITV dels vehicles afectats per l'estat l'alarma

Us informem que, tots aquells vehicles que a causa de l'estat d'alarma no van poder dur a terme la inspecció periòdica obligatòria corresponent, el Govern Espanyol ha incrementat el termini de validesa de la propera ITV.

 

Així doncs, a la propera inspecció a la qual es sotmeti el vehicle a partir 27 de setembre, data d'entrada en vigor el Real Decret 750/2022 i una vegada finalitzada la revisió de la ITV, s'obtindrà el nou termini de validesa afegint els dies en què s'hagués reduït segons l'ordre SND/413/2020 de l'apartat segon.

Les categories de vehicles que tinguin establerta una freqüència d’inspecció mínima, el termini de validesa s’incrementarà, com a màxim, fins a arribar als següents límits:

 • Vehicles M1 i N1: fins a 4 anys exempts, i, a partir d’aleshores, cada 2 anys.
 • Vehicles M1 utilitzats com a taxis o ambulàncies, M2, M3, N2, N3, O3 i O4: anual.
 • Tractors de rodes de les categories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b i T4.3b que es facin servir a la via pública sobretot per al transport comercial per carretera: fins a 4 anys exempts, i, a partir d’aleshores, cada 2 anys.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Consulteu el padró definitiu de l'impost d'emissions de CO2

Us informem que des d'avui ja es pot consultar, a la web de l'Agència Tributària de Catalunya, el padró definitiu de tots els vehicles que tributen en l'exercici 2021. Les tarifes de l'impost d'aquest exercici no s'han vist incrementades, tal com va anunciar la Generalitat.
 

Les persones que han de pagar aquest impost són:

 •   Persones físiques i jurídiques que tenen domicili fiscal a Catalunya durant el 2021 i han estat titulars d'un vehicle
 • Persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya durant el 2021, però han tingut un vehicle domiciliat a Catalunya per tenir un establiment, una sucursal o oficina

Els vehicles que estan exempts de pagar aquest impost són:

 • Vehicles elèctrics
 • Camions
 • Autocars
 • Ciclomotors
 • Vehicles de més de 3,5 tones
 • Vehicles autoritzats a transportar a més de 9 persones
 • Vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda
 • Vehicles històrics
 • Vehicles clàssics
La gestió de pagament de l'impost s'aplica de la següent forma:
 • Els vehicles amb el pagament domiciliat rebran el càrrec al compte del 7/11/2022 al 21/11/2022 
 • Els vehicles que no tenen el pagament domiciliat, però van tributar l'any passat rebran un recordatori al domicili juntament amb la carta de pagament
 • Els vehicles de nova tributació rebran una notificació al domicili.
Consulteu el padró i els terminis de pagament  amb el vostre DNI, amb certificat digital o amb idCat Mòbil a Catalunya.
 
Compartir
FaceBook  Twitter